Уеб сайтовете като рекламен инструмент

Това е статия, която ще е много интересна за начинаещи специалисти в сферата на уеб дизайна. Едно ново понятие, приело голяма популярност в последните години, но в същото време не толкова лесно за изпълнение, колкото може да предполагат някои. Начинаещите уеб дизайнери, които са решили да продават своите услуги, ще разберат, че за да се създаде един добър и комерсиален сайт, не са необходими само сухи знания за това как да се направи кодирането или как да се използват графичните редактори, но и още доста други неща, включващи допълнителни знания и индивидуални качества.

Всяко едно нещо, което бива създадено е подчинено на дадена цел. В случая целта на един комерсиален сайт е да продава някакъв продукт или услуга, затова крайният резултат на неговото създаване трябва да бъде удовлетворителен и да изпълнява това за което е създаден, а именно да продава. За да може да се създаде един такъв сайт, за да е наясно един уеб дизайн специалист с какво трябва да се съобрази и на какво да обърне внимание, да разгледа сайта от няколко гледни точки. За да се направи всичко това може да представим един сайт като рекламен инструмент или атрибут на фирмения стил.
Уеб сайтът като атрибут на фирмения стил

Нека да започнем първо с един вид определение на това какво е фирмен стил и до колко има развитие той в нашата страна. Казано най-общо и най-кратко, това е лицето на компанията и всички атрибути, с които тя си служи, за да се разграничи от конкуренцията и от останалите фирми в областта, в която тя работи.

Има няколко елемента, които определят и влизат в названието фирмен стил: първо това е логото на една фирма, като е хубаво логото на компанията да е свързано с нейното име или продукта, който предлага, за да бъде лесно възприемано и разпознаваемо от хората. Освен това включва още слогана (който трябва да отговаря на същите характеристики като логото), цветовата гама и определеното разположение на всички тези елементи на фирмения стил. Всички тези компоненти освен в сайта, стоят и на всички останали рекламни пособия свързани с фирмата, като визитки, флаери, брошури, билбордове, телевизионни реклами, плакати и бланки.

Съобразявайте се това, което изразяват и представляват елементите на фирмения стил, да присъства и да съответства на изгледа на сайта, важно е да използвате същата гама цветове, същото лого и слоган да са поставени на видно място, за да може посетителят в сайта да се ориентира в една позната вече обстановка.

Което означава, че когато уеб дизайнерът започна изграждането на съответния сайт, той трябва да се съобрази до голяма степен с фирмения стил, който компанията вече е изградила.